Sản phẩm Nổi bật

category-default-image.png Giảm giá 52 %
21.000 đ 10.080 đ
category-default-image.png Giảm giá 32 %
36.000 đ 24.480 đ
category-default-image.png Giảm giá 28 %
Hành Paro

500gr

29.000 đ 20.880 đ
category-default-image.png Giảm giá 5 %
Hành Tím

250gr

19.000 đ 18.050 đ
category-default-image.png Giảm giá 3 %
33.000 đ 32.010 đ
category-default-image.png Giảm giá 13 %
72.000 đ 62.640 đ
category-default-image.png Giảm giá 33 %
Ổi

500gr

15.000 đ 10.050 đ
category-default-image.png Giảm giá 15 %
58.500 đ 49.725 đ
category-default-image.png Giảm giá 8 %
18.000 đ 16.560 đ
category-default-image.png Giảm giá 36 %
Cà Chua Bi

500gr

35.000 đ 22.400 đ
category-default-image.png Giảm giá 8 %
52.000 đ 47.840 đ
category-default-image.png Giảm giá 2 %
63.500 đ 62.230 đ
category-default-image.png Giảm giá 7 %
30.000 đ 27.900 đ
category-default-image.png
30.000 đ
category-default-image.png
38.000 đ
category-default-image.png
Cần Tây

500gr

25.000 đ
category-default-image.png
33.000 đ
category-default-image.png
109.000 đ
category-default-image.png
Dâu Nhật

270gr

169.000 đ
category-default-image.png
28.500 đ
category-default-image.png
33.000 đ
category-default-image.png
33.000 đ
category-default-image.png
42.000 đ
category-default-image.png
34.000 đ
category-default-image.png
73.000 đ
category-default-image.png
68.000 đ
category-default-image.png
49.000 đ
category-default-image.png
70.000 đ
category-default-image.png
65.000 đ
category-default-image.png
Xoài Keo

1kg

44.000 đ
category-default-image.png
COMBO 99K

1gói

99.000 đ
category-default-image.png
23.000 đ
category-default-image.png
52.000 đ
category-default-image.png
88.000 đ
category-default-image.png
27.000 đ
category-default-image.png
58.500 đ
category-default-image.png
29.000 đ
category-default-image.png
34.500 đ
category-default-image.png
40.500 đ

Rau củ

category-default-image.png Giảm giá 44 %
25.000 đ 14.000 đ
category-default-image.png Giảm giá 18 %
Cà Rốt

500gr

16.500 đ 13.530 đ
category-default-image.png Giảm giá 22 %
23.000 đ 17.940 đ
category-default-image.png Giảm giá 6 %
24.000 đ 22.560 đ
category-default-image.png Giảm giá 12 %
26.000 đ 22.880 đ
category-default-image.png Giảm giá 28 %
26.500 đ 19.080 đ
category-default-image.png Giảm giá 34 %
Đọt Su

500gr

25.000 đ 16.500 đ
category-default-image.png Giảm giá 17 %
24.000 đ 19.920 đ
category-default-image.png Giảm giá 52 %
21.000 đ 10.080 đ
category-default-image.png Giảm giá 32 %
36.000 đ 24.480 đ
category-default-image.png Giảm giá 3 %
Đậu Cove

500gr

19.000 đ 18.430 đ
category-default-image.png Giảm giá 10 %
Su Hào Tím

500gr

25.000 đ 22.500 đ
category-default-image.png Giảm giá 14 %
29.000 đ 24.940 đ
category-default-image.png Giảm giá 19 %
25.000 đ 20.250 đ
category-default-image.png Giảm giá 11 %
18.000 đ 16.020 đ
category-default-image.png Giảm giá 47 %
19.000 đ 10.070 đ
category-default-image.png Giảm giá 6 %
Dưa Leo

500gr

16.000 đ 15.040 đ
category-default-image.png Giảm giá 28 %
Hành Paro

500gr

29.000 đ 20.880 đ
category-default-image.png Giảm giá 2 %
Hành Tây

500gr

23.000 đ 22.540 đ
category-default-image.png Giảm giá 23 %
Su Su

500gr

13.000 đ 10.010 đ
category-default-image.png Giảm giá 40 %
15.000 đ 9.000 đ
category-default-image.png Giảm giá 5 %
Hành Tím

250gr

19.000 đ 18.050 đ
category-default-image.png Giảm giá 3 %
33.000 đ 32.010 đ
category-default-image.png Giảm giá 21 %
Rau dền

500gr

19.000 đ 15.010 đ
category-default-image.png Giảm giá 21 %
Cải Thìa

500gr

19.000 đ 15.010 đ
category-default-image.png Giảm giá 9 %
32.000 đ 29.120 đ
category-default-image.png Giảm giá 16 %
Khoai Mỡ

500gr

25.000 đ 21.000 đ
category-default-image.png Giảm giá 17 %
24.000 đ 19.920 đ
category-default-image.png Giảm giá 35 %
17.000 đ 11.050 đ
category-default-image.png Giảm giá 33 %
Cải Mầm

200gr

21.000 đ 14.070 đ
category-default-image.png Giảm giá 21 %
19.000 đ 15.010 đ
category-default-image.png Giảm giá 9 %
Rau Lang

500gr

16.500 đ 15.015 đ
category-default-image.png Giảm giá 25 %
28.000 đ 21.000 đ
category-default-image.png Giảm giá 4 %
35.000 đ 33.600 đ
category-default-image.png Giảm giá 9 %
37.000 đ 33.670 đ
category-default-image.png Giảm giá 17 %
Bắp Non

250gr

15.000 đ 12.450 đ
category-default-image.png Giảm giá 18 %
14.000 đ 11.480 đ
category-default-image.png Giảm giá 36 %
Cà Chua Bi

500gr

35.000 đ 22.400 đ
category-default-image.png Giảm giá 7 %
23.000 đ 21.390 đ
category-default-image.png Giảm giá 45 %
Ngò rí

50gr

5.500 đ 3.025 đ
category-default-image.png Giảm giá 21 %
Cải Dún

500gr

19.000 đ 15.010 đ
category-default-image.png Giảm giá 8 %
Bí Đao

500gr

12.000 đ 11.040 đ
category-default-image.png Giảm giá 55 %
5.500 đ 2.475 đ
category-default-image.png Giảm giá 33 %
Hành Lá

50gr

3.000 đ 2.010 đ
category-default-image.png Giảm giá 19 %
27.000 đ 21.870 đ
category-default-image.png Giảm giá 11 %
Bí Đỏ

1kg

28.000 đ 24.920 đ
category-default-image.png Giảm giá 6 %
25.000 đ 23.500 đ
category-default-image.png Giảm giá 6 %
25.000 đ 23.500 đ
category-default-image.png Giảm giá 4 %
Bầu

500gr

12.000 đ 11.520 đ
category-default-image.png Giảm giá 4 %
13.000 đ 12.480 đ
category-default-image.png Giảm giá 7 %
30.000 đ 27.900 đ
category-default-image.png
30.000 đ
category-default-image.png
Cần Tây

500gr

25.000 đ
category-default-image.png
33.000 đ
category-default-image.png
33.000 đ
category-default-image.png
33.000 đ
category-default-image.png
COMBO 99K

1gói

99.000 đ
category-default-image.png
27.000 đ
category-default-image.png
58.500 đ
category-default-image.png
29.000 đ

Trái cây

category-default-image.png Giảm giá 13 %
72.000 đ 62.640 đ
category-default-image.png Giảm giá 33 %
Ổi

500gr

15.000 đ 10.050 đ
category-default-image.png Giảm giá 38 %
29.000 đ 17.980 đ
category-default-image.png Giảm giá 15 %
58.500 đ 49.725 đ
category-default-image.png Giảm giá 8 %
18.000 đ 16.560 đ
category-default-image.png Giảm giá 8 %
52.000 đ 47.840 đ
category-default-image.png Giảm giá 2 %
63.500 đ 62.230 đ
category-default-image.png Giảm giá 7 %
30.000 đ 27.900 đ
category-default-image.png
38.000 đ
category-default-image.png
Dâu Nhật

270gr

169.000 đ
category-default-image.png
28.500 đ
category-default-image.png
Xoài Keo

1kg

44.000 đ

Thực phẩm tươi và đông lạnh

category-default-image.png
42.000 đ
category-default-image.png
34.000 đ
category-default-image.png
73.000 đ
category-default-image.png
68.000 đ
category-default-image.png
49.000 đ
category-default-image.png
70.000 đ
category-default-image.png
65.000 đ
category-default-image.png
23.000 đ
category-default-image.png
34.500 đ
category-default-image.png
40.500 đ
iconscrolltotop.png