Sản phẩm Nổi bật

category-default-image.png Giảm giá 18 %
16.000 đ 13.120 đ
category-default-image.png Giảm giá 13 %
26.000 đ 22.620 đ
category-default-image.png Giảm giá 7 %
33.000 đ 30.690 đ
category-default-image.png Giảm giá 16 %
23.000 đ 19.320 đ
category-default-image.png Giảm giá 7 %
38.000 đ 35.340 đ
category-default-image.png Giảm giá 22 %
58.500 đ 45.630 đ
category-default-image.png Giảm giá 2 %
18.000 đ 17.640 đ
category-default-image.png
Cà Rốt

500gr

19.250 đ
category-default-image.png
33.500 đ
category-default-image.png
Khoai Mỡ

500gr

22.750 đ
category-default-image.png
42.000 đ
category-default-image.png
Cải Mầm

200gr

14.800 đ
category-default-image.png
Dâu Nhật

270gr

169.000 đ
category-default-image.png
49.000 đ
category-default-image.png
49.000 đ
category-default-image.png
31.500 đ
category-default-image.png
118.000 đ
category-default-image.png
45.000 đ
category-default-image.png
33.000 đ
category-default-image.png
30.500 đ
category-default-image.png
67.500 đ
category-default-image.png
61.500 đ
category-default-image.png
58.500 đ
category-default-image.png
130.000 đ
category-default-image.png
120.000 đ
category-default-image.png
207.000 đ
category-default-image.png
24.500 đ
category-default-image.png
16.000 đ
category-default-image.png
39.000 đ
category-default-image.png
22.000 đ
category-default-image.png
72.000 đ
category-default-image.png
82.000 đ
category-default-image.png
46.000 đ
category-default-image.png
230.000 đ
category-default-image.png
Chôm Chôm Nhãn

0.5Kg/Túi

29.000 đ
category-default-image.png
Combo Pudding

2 hộp/ combo

15.000 đ
category-default-image.png
95.000 đ
category-default-image.png
109.000 đ
category-default-image.png
133.000 đ
category-default-image.png
Cóc Xanh

500gr

19.000 đ
category-default-image.png
63.500 đ

Rau củ

category-default-image.png Giảm giá 18 %
16.000 đ 13.120 đ
category-default-image.png Giảm giá 2 %
24.000 đ 23.520 đ
category-default-image.png Giảm giá 13 %
26.000 đ 22.620 đ
category-default-image.png Giảm giá 30 %
Đọt Su

500gr

25.000 đ 17.500 đ
category-default-image.png Giảm giá 27 %
24.000 đ 17.520 đ
category-default-image.png Giảm giá 32 %
39.000 đ 26.520 đ
category-default-image.png Giảm giá 17 %
34.000 đ 28.220 đ
category-default-image.png Giảm giá 2 %
18.000 đ 17.640 đ
category-default-image.png Giảm giá 34 %
Dưa Leo

500gr

16.000 đ 10.560 đ
category-default-image.png Giảm giá 7 %
33.000 đ 30.690 đ
category-default-image.png Giảm giá 9 %
29.000 đ 26.390 đ
category-default-image.png Giảm giá 7 %
33.000 đ 30.690 đ
category-default-image.png Giảm giá 6 %
15.000 đ 14.100 đ
category-default-image.png Giảm giá 17 %
19.000 đ 15.770 đ
category-default-image.png Giảm giá 4 %
5.500 đ 5.280 đ
category-default-image.png Giảm giá 11 %
Bầu

500gr

17.000 đ 15.130 đ
category-default-image.png Giảm giá 10 %
Hạt Sen

250gr

54.000 đ 48.600 đ
category-default-image.png
Cà Rốt

500gr

19.250 đ
category-default-image.png
33.500 đ
category-default-image.png
Khoai Mỡ

500gr

22.750 đ
category-default-image.png
42.000 đ
category-default-image.png
Cải Mầm

200gr

14.800 đ
category-default-image.png
49.000 đ
category-default-image.png
49.000 đ
category-default-image.png
31.500 đ
category-default-image.png
30.500 đ
category-default-image.png
24.500 đ
category-default-image.png
72.000 đ
category-default-image.png
82.000 đ
category-default-image.png
230.000 đ

Trái cây

category-default-image.png Giảm giá 7 %
38.000 đ 35.340 đ
category-default-image.png Giảm giá 23 %
Ổi

500gr

15.000 đ 11.550 đ
category-default-image.png Giảm giá 16 %
23.000 đ 19.320 đ
category-default-image.png Giảm giá 22 %
58.500 đ 45.630 đ
category-default-image.png Giảm giá 2 %
18.000 đ 17.640 đ
category-default-image.png Giảm giá 1 %
28.500 đ 28.215 đ
category-default-image.png
Dâu Nhật

270gr

169.000 đ
category-default-image.png
33.000 đ
category-default-image.png
39.000 đ
category-default-image.png
46.000 đ
category-default-image.png
Chôm Chôm Nhãn

0.5Kg/Túi

29.000 đ
category-default-image.png
133.000 đ
category-default-image.png
Cóc Xanh

500gr

19.000 đ
category-default-image.png
63.500 đ

Thực phẩm tươi và đông lạnh

category-default-image.png
67.500 đ
category-default-image.png
61.500 đ
category-default-image.png
58.500 đ
category-default-image.png
130.000 đ
category-default-image.png
120.000 đ
iconscrolltotop.png