Sản phẩm Nổi bật

category-default-image.png
118.000 đ
category-default-image.png
23.000 đ
category-default-image.png
45.000 đ
category-default-image.png
67.500 đ
category-default-image.png
61.500 đ
category-default-image.png
58.500 đ
category-default-image.png
78.000 đ
category-default-image.png
120.000 đ
category-default-image.png
19.000 đ
category-default-image.png
95.000 đ
category-default-image.png
33.400 đ
category-default-image.png
109.000 đ

Rau củ

category-default-image.png Giảm giá 36 %
25.000 đ 16.000 đ
category-default-image.png Giảm giá 21 %
23.000 đ 18.170 đ
category-default-image.png Giảm giá 3 %
30.000 đ 29.100 đ
category-default-image.png Giảm giá 20 %
24.000 đ 19.200 đ
category-default-image.png Giảm giá 9 %
32.000 đ 29.120 đ
category-default-image.png Giảm giá 11 %
26.000 đ 23.140 đ
category-default-image.png Giảm giá 28 %
26.500 đ 19.080 đ
category-default-image.png Giảm giá 30 %
Đọt Su

500gr

25.000 đ 17.500 đ
category-default-image.png Giảm giá 16 %
24.000 đ 20.160 đ
category-default-image.png Giảm giá 26 %
31.500 đ 23.310 đ
category-default-image.png Giảm giá 4 %
21.000 đ 20.160 đ
category-default-image.png Giảm giá 13 %
29.000 đ 25.230 đ
category-default-image.png Giảm giá 22 %
34.000 đ 26.520 đ
category-default-image.png Giảm giá 11 %
18.000 đ 16.020 đ
category-default-image.png Giảm giá 47 %
19.000 đ 10.070 đ
category-default-image.png Giảm giá 25 %
Dưa Leo

500gr

16.000 đ 12.000 đ
category-default-image.png Giảm giá 27 %
Hành Paro

500gr

29.000 đ 21.170 đ
category-default-image.png Giảm giá 2 %
Hành Tây

500gr

23.000 đ 22.540 đ
category-default-image.png Giảm giá 30 %
46.000 đ 32.200 đ
category-default-image.png Giảm giá 18 %
29.000 đ 23.780 đ
category-default-image.png Giảm giá 30 %
46.000 đ 32.200 đ
category-default-image.png Giảm giá 23 %
Su Su

500gr

13.000 đ 10.010 đ
category-default-image.png Giảm giá 13 %
15.000 đ 13.050 đ
category-default-image.png Giảm giá 5 %
Hành Tím

250gr

19.000 đ 18.050 đ
category-default-image.png Giảm giá 9 %
32.000 đ 29.120 đ
category-default-image.png Giảm giá 16 %
Khoai Mỡ

500gr

25.000 đ 21.000 đ
category-default-image.png Giảm giá 12 %
24.000 đ 21.120 đ
category-default-image.png Giảm giá 23 %
17.000 đ 13.090 đ
category-default-image.png Giảm giá 25 %
28.000 đ 21.000 đ
category-default-image.png Giảm giá 4 %
35.000 đ 33.600 đ
category-default-image.png Giảm giá 9 %
37.000 đ 33.670 đ
category-default-image.png Giảm giá 16 %
Bắp Non

250gr

15.000 đ 12.600 đ
category-default-image.png Giảm giá 17 %
14.000 đ 11.620 đ
category-default-image.png Giảm giá 35 %
Cà Chua Bi

500gr

35.000 đ 22.750 đ
category-default-image.png Giảm giá 6 %
23.000 đ 21.620 đ
category-default-image.png Giảm giá 45 %
Ngò rí

50gr

5.500 đ 3.025 đ
category-default-image.png Giảm giá 21 %
Cải Dún

500gr

19.000 đ 15.010 đ
category-default-image.png Giảm giá 45 %
5.500 đ 3.025 đ
category-default-image.png Giảm giá 20 %
27.000 đ 21.600 đ
category-default-image.png Giảm giá 16 %
Đậu Bắp

500gr

18.000 đ 15.120 đ
category-default-image.png Giảm giá 23 %
Bí Đỏ

1kg

28.000 đ 21.560 đ
category-default-image.png Giảm giá 4 %
Bầu

500gr

12.000 đ 11.520 đ
category-default-image.png Giảm giá 15 %
Hạt Sen

250gr

79.000 đ 67.150 đ
category-default-image.png Giảm giá 3 %
13.000 đ 12.610 đ
category-default-image.png
33.400 đ

Trái cây

category-default-image.png Giảm giá 15 %
38.000 đ 32.300 đ
category-default-image.png Giảm giá 19 %
72.000 đ 58.320 đ
category-default-image.png Giảm giá 33 %
Ổi

500gr

15.000 đ 10.050 đ
category-default-image.png Giảm giá 57 %
58.500 đ 25.155 đ
category-default-image.png Giảm giá 8 %
18.000 đ 16.560 đ
category-default-image.png Giảm giá 15 %
52.000 đ 44.200 đ
category-default-image.png Giảm giá 11 %
63.500 đ 56.515 đ
category-default-image.png
23.000 đ
category-default-image.png
19.000 đ

Thực phẩm tươi và đông lạnh

category-default-image.png
67.500 đ
category-default-image.png
61.500 đ
category-default-image.png
58.500 đ
category-default-image.png
78.000 đ
category-default-image.png
120.000 đ
iconscrolltotop.png