Sản phẩm Nổi bật

category-default-image.png Giảm giá 125 Đ
Cà Rốt

500gr

23.750 đ 23.625 đ
category-default-image.png Giảm giá 1750 Đ
28.000 đ 26.250 đ
category-default-image.png Giảm giá 5625 Đ
52.000 đ 46.375 đ
category-default-image.png
35.000 đ
category-default-image.png
36.750 đ
category-default-image.png
Đọt Su

500gr

26.250 đ
category-default-image.png
109.000 đ
category-default-image.png
29.500 đ
category-default-image.png
Ổi

500gr

14.000 đ
category-default-image.png
Dâu Nhật

270gr

169.000 đ
category-default-image.png
19.250 đ
category-default-image.png
63.500 đ
category-default-image.png
27.000 đ
category-default-image.png
28.500 đ
category-default-image.png
25.500 đ
category-default-image.png
45.500 đ
category-default-image.png
67.500 đ
category-default-image.png
61.500 đ
category-default-image.png
58.500 đ
category-default-image.png
13.000 đ
category-default-image.png
12.000 đ
category-default-image.png
19.000 đ

Rau củ

category-default-image.png Giảm giá 125 Đ
Cà Rốt

500gr

23.750 đ 23.625 đ
category-default-image.png Giảm giá 6125 Đ
26.250 đ 20.125 đ
category-default-image.png Giảm giá 125 Đ
30.750 đ 30.625 đ
category-default-image.png Giảm giá 22582 Đ
Măng Tây

200gr

58.800 đ 36.218 đ
category-default-image.png Giảm giá 125 Đ
29.000 đ 28.875 đ
category-default-image.png Giảm giá 20500 Đ
45.000 đ 24.500 đ
category-default-image.png Giảm giá 3500 Đ
15.750 đ 12.250 đ
category-default-image.png Giảm giá 7750 Đ
51.500 đ 43.750 đ
category-default-image.png Giảm giá 4375 Đ
35.000 đ 30.625 đ
category-default-image.png Giảm giá 10250 Đ
43.500 đ 33.250 đ
category-default-image.png Giảm giá 1225 Đ
12.250 đ 11.025 đ
category-default-image.png Giảm giá 62 Đ
54.750 đ 54.688 đ
category-default-image.png Giảm giá 1875 Đ
15.000 đ 13.125 đ
category-default-image.png Giảm giá 4375 Đ
Bí Đao

500gr

17.500 đ 13.125 đ
category-default-image.png Giảm giá 437 Đ
5.250 đ 4.813 đ
category-default-image.png Giảm giá 1750 Đ
28.000 đ 26.250 đ
category-default-image.png Giảm giá 4375 Đ
Hạt Sen

250gr

52.500 đ 48.125 đ
category-default-image.png Giảm giá 2625 Đ
24.500 đ 21.875 đ
category-default-image.png Giảm giá 4375 Đ
20.000 đ 15.625 đ
category-default-image.png
35.000 đ
category-default-image.png
Đọt Su

500gr

26.250 đ

Trái cây

category-default-image.png Giảm giá 2000 Đ
72.000 đ 70.000 đ
category-default-image.png Giảm giá 875 Đ
22.750 đ 21.875 đ
category-default-image.png Giảm giá 1750 Đ
28.000 đ 26.250 đ
category-default-image.png Giảm giá 5625 Đ
52.000 đ 46.375 đ
category-default-image.png
36.750 đ
category-default-image.png
Ổi

500gr

14.000 đ
category-default-image.png
Dâu Nhật

270gr

169.000 đ
category-default-image.png
19.250 đ
category-default-image.png
63.500 đ
category-default-image.png
45.500 đ

Thực phẩm tươi và đông lạnh

category-default-image.png
27.000 đ
category-default-image.png
28.500 đ
category-default-image.png
25.500 đ
category-default-image.png
67.500 đ
category-default-image.png
61.500 đ
category-default-image.png
58.500 đ
iconscrolltotop.png